Вие сте тук: Стационарен блок 1.Отделения с легла Отделение по гръдна хирургия II ниво

МБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД Стара Загора


Отделение по гръдна хирургия II ниво

10 легла

ОГХ към МБАЛ „Проф. Др. Ст. Киркович” - АД    гр. Стара Загора работи от 2010г., разполага с 10 легла за интензивно лечение, оборудвани с цялата необходима апаратура. Приема пациенти със заболявания на бял дроб, хранопровод, медиастинум, диафрагма, млечна жлеза, струма, гръдна стена, както и общо хирургични болни по желание на пациента.  Поддържа 24 часова спешност.
В отделението се извършват всички видове гръдно хирургични операции на спешни и планови болни, включително микроинвазивни видео асистирани интервенции, реканализация и протезиране на трахея и бронхи, пластика на гръдна стена и млечна жлеза, вкл. естетични операции.
Отделението разполага с опитни специалисти и модерна апаратура за всички диагностични процедури като: фибро - бронхоскопия, ригидна бронхоскопия, медиастиноскопия, трансторакални биопсии, плеврални биопсии и др.

Нач. Отделение Д-р В Чакъров

Ординатори:
Д-р Веселин Митков Иванов – ординатор – Хирургия
Д-р Галин Желязков Ганчев – ординатор – без специалност

Ст. Мед. сестра: И. Радева

Тел. : 042/ 698 561, 698 544; GSM : 0884303582